paypal money - PAYPAL are scammers

paypal money.

On January 18, 2017, Paypal spoofed us from GB £ 783.61 and £ 44.98 GBP on January 22, 2017. Initially, Paypal promised to return the money for 6 months, but without it, it began to ignore calls and e-mails. We've read in forums that there are more people affected by Paypal's dishonesty. Please let us know, we will look for ways to make this information public and recover your debt from Paypal.

Paypal
yra vagys? 
18 Jan 2017 Paypal apgaulės būdu iš mūsų pasisavino -£783.61 GBP bei -£44.98 GBP 22 Jan 2017. Iš pradžių Paypal žadėjo pinigus grąžinti už 6 mėnesių, tačiau to nepadaręs ėmė ignoruoti skambučius bei elektroninius laiškus. Mes skaitėme forumuose kad yra daugiau tokių nukentėjusių nuo Paypal nesąžiningumo. Prašome pranešti mums, mes ieškosime būdų šią informaciją paviešinti ir išieškoti skolą iš Paypal.

Paypal
воры?
18 января 2017 Paypal обманo присвоила - и £ 783,61 GBP - £ 44,98 GBP 22 января 2017. Первоначально, Paypal обещали вернуть деньги в течение 6 месяцев, но стали игнорировать звонки и электронные письма. Kто пострадал от Paypal нечестности. Пожалуйста, дайте нам знать, мы будем искать пути, чтобы сделать эту информацию общественности и взыскать долг с Paypal.Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published